SanalGucluler.Com | Bilgi Paylaşım Forumu

Go Back   SanalGucluler.Com | Bilgi Paylaşım Forumu > Kriptoloji

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Görüntüleme stilleri
  #1  
Alt 27 Aralık 2016, 15:33
Administrator
 
Katılım Tarihi: Aralık 2016
Mesajlar: 34
Standart Kriptoloji Nedir? Uygulamalı Örnekler

Kriptoloji
KRİPTOLOJİ

Günümüzde kriptoloji, matematik, elektronik, optik, bilgisayar bilimleri gibi birçok disiplini kullanan özelleşmiş bir bilim dalı olarak kabul edilmektedir.

Kriptolojinin iki temel alt dalı vardır: Kriptografi ve kriptoanaliz.

Kriptografi, kelime kökeni olarak Yunanca gizli/saklı anlamına gelen kryptós ve yazmak anlamına gelen gráphein kelimesinden türetilmiştir.

Esas kelimesi ile bir kriptografik sistem içerisinde kullanılan temel işlevlerden bahsedilmektedir.Bir kriptografik sistem, bilgi güvenliğini sağlamak için bir araya getirilmiş birçok küçük yöntemler bütünlüğü olarak görülebilir.

Bu yöntemler yapıları itibarı ile üç ana grupta incelenebilirler


Anahtarsız Şifreleme

Gizli Anahtarlı Şifreleme

Açık Anahtarlı Şifreleme

Kullanım Alanları

İletişim kurmak isteyen iki kişinin bir birlerine eposta aracılığı ile ileti göndermesini göz önünde tutalım.Bu iletiler bir çok bilgisayardan geçmektedir.

A kullanıcısından B kullanıcısına gittiğinde daha önce açılıp okunmadığını veya açılıp üstünde değişiklik yapmadığını bilemeyiz.Bu yüzden devreye kriptolama girmektedir.

Kripto teknikleri genelde bu yazıyı daha önce hazırlanmış bir algoritma ile şifreli bir metin haline getirir.Örnek olarak buna Sezar şifresi diyebiliriz.

Bir başka iletişim tekniğini göz önüne alırsak,örneğin telsiz haberleşmelerinde de buna benzer sistemler kullanılmaktadır.Ses önce şifrelenir karşıya gönderilir orda şifre açılır ve ses araya başka bir kullanıcı girmeden güvenli bir şekilde teslim edilmiş olur.

Dikkat edeceğimiz gibi kriptoloji iletişim materyallerinin kullanıldığı her alanda gizliliği sağlamak için kullanılmaktadır (ses, görüntü,metin v.s ). Askeri ve İstihbarat işlerinde de kullanılır.

Açık Anahtarlı Şifreleme Yöntemi

Asimetrik şifreleme yöntemi simetrik şifreleme yönteminin en büyük dezavantajı olan gizli anahtarı karşı tarafa,kimsenin öğrenmeden gönderilmesindeki zorluğu ortadan kaldırma adına geliştirilmiştir.

Bu anahtar çiftlerini oluşturan anahtarlardan biri gizli anahtar diğeri açık (gizli olmayan) anahtardır.Açık anahtar,sadece gizli anahtarın sahibi tarafından oluşturulabilir ve herkesin erişimine açıktır.

Açık anahtarla,bilgiler sadece gizli anahtarın sahibi tarafından çözülebilecek şekilde şifrelenebilir ya da gizli anahtar sahibinin sayısal imzasının ve kimliğinin doğruluğu kontrol edilebilir.

Bu yöntemin uygulama alanları;

Güvenli bir iletişim kanalına sahip olmayan iki tarafın kullanacakları bir anahtarı güvenli olarak belirlenmesi ya da var olan bir simetrik anahtarın güvenli olarak değiş tokuş edilmesi

Sayısal imzalar aracılığıyla kimlik doğrulama ve bilgi bütünlüğünün korunması

Bilginin şifrelenmesi

Bu yöntemin bilinen en iyi örneği Diffie-Hellman Anahtar Anlaşması’ dır.

KLASİK (GİZLİ ANAHTAR) KRİPTO SİSTEMLER

**Kripto sistem kavramını matematiksel notasyon kullanarak tanımlayalım.

*Tanım (Klasik kripto sistem)

P, açık yazıların sonlu bir kümesi,

C, kapalı yazıların sonlu bir kümesi,

K (Anahtar uzayı), olası anahtarların sonlu bir kümesi,

E, kapama fonksiyonlarının sonlu bir kümesi,

D, açma fonksiyonlarının sonlu bir kümesi olsun.

Eğer, ?k?K için bir kapama fonksiyonu ek ?

E ve buna karşılık gelen açma fonksiyonu dk?

D olmalıdır;öyle ki,ek: P › C* ve dk: C › P fonksiyonları *********************** ?x?P için dk(ek(x))=x özelliğini gerçekleştiriyorsa*(P, C, K, E, D)beşli sine bir kripto sistem denir.

CEASAR KRİPTO SİSTEMİ

İlk olarak bu sistem Julius Ceasar tarafından generalleri ile gizli mesajlaşmak için kullanılmıştır.Modüler aritmetik üzerine inşa edilmiştir.

Sezar şifrelemesi 3 önemli zayıflığı vardır.

Şifrelenmiş metinden hangi dilin kullanıldığı rahatlıkla anlaşılabilir.
Türkçe için düşündüğümüzde sadece 28 ayrı şifreleme geliştirilmiş olabilir.

Şifreleme ve deşifreleme algoritmalarının biliniyor ve kolaylıkla uygulanabiliyor olması da diğer zayıf olduğu yönüdür.

Sezar şifrelemesi ile şifrelenmiş bir metin “Brute Force” bir saldırı ile kırılabilir.En zayıf ama en kesin saldırı yöntemidir.

Sezar şifrelemesi gibi algoritmaların bilindiği yöntemlerde olası bütün kombinasyonların denenmesi demektir.

Bu yönteme örnek:

düz metin: “Bilgisayarların şifreleri kırıldı”

şifrelenmiş metin: “DLOİUÖÇBÇTOÇTKÖÜLHTĞOĞTL NKTKOGK”

Afin Şifreleme Yöntemi

Simetrik (Sezarşifreleme metodu)şifreleme yöntemi ile yazı üzerinde 27 farklı dönüşüm yapılabiliyordu.İngiliz alfabesini göz önünde tutarsak 26-1=25 dönüşümden söz etmemiz gerekir.Buda simetrik şifreleme yönteminin güvenli olmadığını gösterir.

Afin yöntemi ile simetrik şifreleme yöntemi biraz daha genelleştirilmiştir ve güvenlik azda olsa simetrik şifreleme yöntemine göre daha güçlüdür.
Tabi bu kağıt kalem kriptolojisinin bir örneği olduğundan bunu günümüz koşullarına göre düşünürsek.
Çok çok zayıf bir yöntem olduğunu görürüz.Fakat bu bize kriptolojinin temel mantığını kavratmak için güzel bir örnek teşkil etmektedir.

y=(ax+b)MODm fonksiyonunu göz önüne alalım.

Burada x düz metindeki harflerin sayısal karşılığı, m düz metinde kullanılan alfabenin karakter sayısı, a ve b gizli sayılarımız ve y de fonksiyonumuzun işlem sonucunda aldığı değerdir.

Y nin x e geri dönüşümü ise x=ters(a)(y-b)MODm formülü yardımıyla hesaplanır.Ters(a), a ile çarpımının modülo m e göre sonucu 1 olan sayıdır.

Bunu kısaca şöyle ifade edebiliriz.

(a*ters(a))MODm=1

Aşağıdaki örnekte gördüğümüz gibi y=11x+4MOD26 şifreleme fonksiyonunu kullandığımız da E ve S harfleri W ve U şeklinde şifreli hallerini alır.

Hesap modül 26 aritmetiğini içerdiğinden, eğer çarpan 26 ile en büyük ortak bölene sahip ise bazı karakterler beklenen sonucu vermeyebilir. Bu yüzden m ve a nın en büyük ortak böleni 1 olmalıdır.Yani aralarında asal olacak şekilde seçmeliyiz.

Örnek:

Farzedelim ki mesaj y=(11x+4)MOD26 fonksiyonu ile şifrelensin.Şifreli metnimiz MONEY.

Öncelikle düz metnimizde ki her bir karakterin aşağıda verilen listedeki olduğu gibi 0 ile 25 arasındaki sayısal değerlerini bulmalıyız.

A-0
B-1
C-2
D-3
E-4
.
.
.
Y-24
Z-25

Böylece MONEY metnimizin uygun sayısal değerleri 12, 14, 13, 4 ve 24 tür.

Buradaki her bir değer için daha önce belirlediğimiz y=(11x+4)MOD26 fonksiyonunu kullanırsak.

M: y =(11*12+4)MOD26=6 —-G

O: y =(11*14+4)MOD26= 2 —–C

N: y=(11*13+4)MOD26=17 —–R

E: y=(11*4+4)MOD26=22 —–W

Y: y=(11*24+4)MOD26=8 —–I

Böylece bulduğumuz şifreli metnimiz “GCRWI” olur.

Şifre çözümü:

Şifre çözümü (deşifreleme) için y fonksiyonunu aşağıdaki gibi değiştirelim.

x=(ters(a)(y-b)MODm deşifreleme fonksiyonumuz

a=11 ve b=4 demiştik.

Böylelikle x=ters(11)(y-4)MOD26yı elde edebiliriz.

Ters(11)MOD26=19 ve bu şekilde deşifreleme fonksiyonumuz x=19(y- 4)MOD26 olur.

Şimdi şifreli metnimiz olan “GCRWI” deki her bir karakterin karşılığı olan sayısal değeri tablomuzdan bulalım. 6,2,17,22,8 dir.

G: x=19*(6-4)MOD26=12 ——M

C: x=19*(2-4)MOD26=14 ——O

R: x=19*(17-4)MOD26= 13 —-N

W: x=19*(22-4)MOD26=4 —–E

I: x=19*(8-4)MOD26=24 ——Y

Bu sayede düz metnimize ulaşırız “MONEY”.

Sezar Yöntemi İle Şifreleme

Harflerin alfabede K=3 konum sonrasındaki karşılığı ile değiştirir

Örnek 1:

C = P+ K (mod 26)

MERHABA = PHUKDED

Örnek soru:

Sezar şifreleme sisteminde, “SEZAR” açık yazısı, Türkçe alfabede, hangi gizli yazıya dönüşür?

A-)RDYZP %10

B-)UĞCÇT %20

C-)ŞFABS %40

D-)BRÜTÜS %30

Bu sorudaki doğru cevap “UĞCÇT %20″ şıkkı.
Çünkü sezar şifreleme sisteminin temeli verilen harfin 3 konum sonraki karşılığı ile değiştirilerek şifrelenir.

Soruda da belirtildiği gibi S-E-Z-A-R (S’nin 3 konum sonraki karşılığı U),(E’nin karşılığı Ğ) Vb..

Bu şekilde şifreleme mantığı oluşturulur sonraki aşamalarda değişik formüllerle güçlendirilir.

Cumulative Yöntemi İle Şifreleme

Aşağıdaki verilen örnekde harflerin değerleri, soldan sağa birikimli Cumulative” yöntemi olarak toplanmış,bu toplamlar gerektiğinde yeteri kadar 29 eklenmesi/çıkarılması sonrası 3’e bölünerek sonuca gidilmiştir.

SİBER

S (22) / 3 = 7 F

Sİ (22+12) / 3 = 11 I

SİB (22+12+2) / 3 = 12 İ

SİBE (22+12+2+6) / 3 = 14 K

SİBER (22+12+2+6+21) / 3 = 21 R

Şifrelenmiş Cevap: “FIİKR”

İşlem uzadıkça harflerin değeri arttıyor, burada 29 harf sınırını geçseydi -29 çıkarma işlemini gerçekleştirmiş olacaktık.

Vigenere Şifresi İle Şifreleme

Vigenére Şifreleme yöntemi belirlenen bir anahtar kelime ve tüm metin sıra ile bu şifrede denk düşen harf ile toplanarak yerlerine yeni bir değer elde edilmektedir.

A- B -C- Ç- D- E- F- G- Ğ -H- I- İ- J- K- L- M- N- O- Ö- P- R- S- Ş- T- U- Ü- V- Y- Z

0- 1- 2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29

Örnek Soru:

Aşağıda verilen açık yazılar ve verilen anahtarlarla, oluşan gizli yazıların anlamlı hale gelen kelime karşılığını bulacağız.

Bu sorumuzu çözerken A = 0, B = 1, C = 2, …, Z = 28 kodlamasını kullanacağız


Açık Yazı | Anahtar | Gizli Yazı

DÜNYA | KALEM

TELEFON | SMS

MAKİNE | ÖEŞJÖM

ARNAVUTLUK | TİRAN

TONTON |ÜJE

Cevap:


Açık Yazı | Anahtar | Gizli Yazı


DÜNYA | KALEM | OÜBÇM

TELEFON | SMS | MRFVSHĞ

MAKİNE | ÖEŞJÖM | DEFTER

ARNAVUTLUK | TİRAN | TCGAKÖEEUA

TONTON | ÜJE |PASPAS

Şimdi uyguladığımız yöneteme bakalım;

Gizli Yazıyı elde etmek için,açık yazı ve anahtar kelime olmak üzere 2 metin belirledik.

AÇIK YAZI: D=4 Ü=25 N=16 Y=27 A=0

ANAHTAR KELİME: K=13 A=0 L=15 E=6 M=15

=mod(29) yöntemi kullanarak arttırma formulü ile gizli yazıya ulaşacağız.

=mod(29) => 17=25=31=33=16 Buda harf değerleri olarak O-Ü-B-Ç-M denk geliyor ve gizli yazımıza ulaşıyoruz.

Bu şekilde diğer gizli yazıları oluşturabiliriz..

Yalancı Asal Sayı İle Şifreleme

A- B -C- Ç- D- E- F- G- Ğ -H- I- İ- J- K- L- M- N- O- Ö- P- R- S- Ş- T- U- Ü- V- Y- Z

01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29

Şifrelenecek Kelime : TÜRKİYE

Şifrelenmiş Hali : BKYBÖMJ

İlk önce bilinmesi gereken kısım,İki asal sayının çarpımına yalancı asal sayı denir.

Yani örnek verecek olursak;( 7 x 17) vb..

Çarpanları 7 x 17 sırasıyla harflerin sayı karşılığına bu asal sayıları ekleyip,29‘a modları alınacak ve meydana gelen sayının karakter karşılığı yazılarak sonuca ulaşacağız.

Şimdi bu şifreleme sırasında ne gibi formüller uyguluyacağız bakalım.

T=TekSayılıSıra = Harfin rakamsal karşılığı + 07 mod 29 => Harf Karşılığı

T=ÇiftSayılıSıra= Harfin rakamsal karşılığı + 17 mod 29 => Harf Karşılığı

T = 24 ,24 + 07 = 31, 31 mod 29 = 02,02 = B

Ü = 26 ,26 +17 = 43, 43 mod 29 = 14 ,14 = K

R = 21, 21 + 07 = 28 28 mod 29 = 28, 28 = Y

K = 14, 14 + 17 = 31, 31 mod 29 = 02, 02 = B

İ = 12, 12 + 07 = 19, 19 mod 29 = 19, 19 = Ö

Y = 28, 28 + 17 = 45,45 mod 29 = 16, 16 = M

E = 06, 06 + 07 =13, 13 mod 29 = 13, 13 = J

Açık Metin : Türkiye

Şifrelenen Metin : B-K-Y-B-Ö-M-J

Permuntasyon Teniği ile Şifreleme

S İ B E R O R D U

1 2 3 4 5 1 2 3 4

SİBERORDU ve Permutasyonumuz:

P(1)= 3, P(2)= 5, P(3)= 1, P(4)=2 , P(5)= 4, olarak belirlemiş olalım.

Buradaki mantık Permutasyonumuzu belirleyerek ilk 5 harf kendi içinde yer değiştirmiş olacak.

ORDU kelimesi 4 harfli olduğu için P(2)= 5 permüntasyonu gerçekleşmediği için kendisi yazılmıştır..

Formülü açıklayacak olursak;

P(1)olarak tanımladığımız (S) harfi,3.harfle(B) ile yerdeğiştirmiş olacak.

Bu şekilde harflerin belirlediğimiz P numaralarına göre yer değiştirmesini sağlayacağız.

Öyleyse şifrelenmiş metnimiz şu şekilde olmalıdır:

SİBERORDU = BRSİEDROU

A- B -C- Ç- D- E- F- G- Ğ -H- I- İ- J- K- L- M- N- O- Ö- P- R- S- Ş- T- U- Ü- V- Y- Z

01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29

BRSİEDROU =022122120605211825

Sonuç:

SİBERORDU kelimesini Permutasyon formülü ile şifreleleyerek BRSİEDROU Metnine ulaştık.

BRSİEDROU metnini ise harf değerlerini ele alarak sayısal şifreleme yapmış olduk..


Kaynak:[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Görüntüleme stilleri

Yetkileriniz
Konu açma yetkiniz yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti ekleme yetkiniz yok
Mesaj düzenleme yetkiniz yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Programlama Dili Nedir? Ceybi Yazılım Dilleri 0 27 Aralık 2016 15:44
Exploit Nedir? (Döküman) Ceybi Exploitler 0 27 Aralık 2016 15:39


Forum saati GMT +3 olarak seçilmiştir. Şuanki saat: 12:48.


SanalGucluler.com Copyright ©2006 - 2017
Sitemiz hiçbir şekilde herhangi bir hack faaliyetinde bulunmamaktadır.Herhangi bir warez,crack,mp3 ve film paylaşımı yapılmamaktadır.Telif hakkını ihlal ettiğimizi düşündüğünüz paylaşımlarımızı site yöneticilerine bildirirseniz en geç 48 saat içerisinde paylaşımlar kaldırılacaktır. Not: Sitemizde paylaşılan hack ile ilgili dökümanlar programlar sadece bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır.
Sitemap
6 7 5 8 36 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 46 33 34 35 47 37 45 38 39 40 41 42 43 44 48 49 50 51 52 53 54 55 56 70 71 72 82 73 74 84 81 83 85 86 87
siyah beyaz aşk

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0